Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Likçe kitabelerde ismi "Kada-wanti" olarak okunan Kadyanda'nın ismindeki "–ND" takısı nedeniyle,kuruluş tarihinin M.Ö. 3. binlere indiği söylenebilir. Ancak antik kentten günümüze ulaşan yüzeydeki en eski kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıldan daha eskiye gitmez. Kadyanda Örenyeri'nde kenti çevreleyen sur duvarlarının bir bölümü, kaya mezarları ve bazı kitabeler en erken dönemlere tarihlenen kalıntılardır. Bunlardan ayrı olarak, Roma Dönemi'nde de onarılarak kullanılmış olan Hellenistik tiyatro, hamam, koşu pisti, agora, hangi tanrıya ait olduğu bilinmeyen tapınak kalıntısı ve yoğun sivil yapı izleri Kadyanda Örenyeri' nin antik dönemde yerleşim geçirmiş tam bir kent hüviyetini ortaya koymaktadır.

Kent, dik yamaçlarla arazinin topografyasına göre birçok kez inşa edilmiş, sur duvarları ile çevrelenmiştir. Özel bir duvar yapım tekniğine ismini veren Kiklops Stili'ndeki duvarların çok güzel örnekleri özellikle güneydeki kısımda görülebilmektedir.

Kaçak kazı izlerinin yoğun olarak izlendiği nekropol alanı, kentin güney bölümünde sur duvarlarının dışında kalmaktadır.

 

Antik kentte sayılarının çokluğu ile dikkat çeken yapı kalıntılarının bir başkası ise sarnıçlardır. Tapınağın doğu kesiminde geniş bir alanın altında inşa edilmiş, birbirine geçmeli dört büyük sarnıç, kentin antik dönemde su sorununun ne kadar etkili olduğu, belki de bu sorun nedeniyle terkedilmiş olabileceğini akla getirmektedir.

Kent M.S. 7. yüzyıla kadar iskana sahne olmasına karşın geç döneme ait kalıntılar fazla yoğun olarak hissedilmez. Antik kentte 1992 yılında Fethiye Müze Müdürlüğü'nce bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Bu çalışma sırasında örenyerini rahatlık ve kolaylıkla gezebilmek için takriben 2,5 km. uzunluğunda bir gezi yolu yapılmıştır.

Likya tarihi ve Kadyanda hakkında daha geniş bilgiyi aşağıdaki web sitelerinden ve kaynaklardan bulabilirsiniz.

 

8. Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali